ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน

19 ก.พ.

คลังเก็บหมวดหมู่: ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน

คำทักทายและขอบคุณ

คำกล่าวทักทายหรือกล่าวสวัสดีกันเมื่อพบกันและคำกล่าวขอบคุณ
คำกล่าวทักทาย
Brunei ซาลามัต ดาตัง
Cambodia ซัวสเด
Indonesia ซาลามัต เซียง
Laos สะบายดี
Malaysia ซาลามัต ดาตัง
Myanmar มิงกาลาบา
Philippine กูมุสตา
Singapore หนีห่าว
Thailand สวัสดี
Vietnam ซินจ่าว

คำกล่าวแสดงความขอบคุณ
Brunei ตรีมอ กาเซะฮ
Cambodia ออกุน,ออกุนเจริญ
Indonesia ทอริมากาซิ
Laos ขอบใจ
Malaysia ตรีมอ กาเซะฮ
Myanmar เจซูติน บาแด
Philippine มารามิงสลามัต
Singapore ตรีมอ กาเซะฮ
Thailand ขอบคุณ
Vietnam กามเอิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: