คลังภาพ

อาเซียน

21 ก.พ.
Advertisements
รูปภาพ

น่ารักกกกกกกกกกกก

21 ก.พ.

ลิงก์

http://youtu.be/hONTenG4rtE

21 ก.พ.

http://youtu.be/hONTenG4rtE

กำเนิด ASEAN community

รูปภาพ

kitty..

21 ก.พ.

kitty..

น่ารักจังเวยยยยยยยยยยยย

การแสดงประจำชาติอาเซียน

20 ก.พ.

ชุดการแสดง 10 ประเทศ

วันนี้แอดมินมีวิดิโอการแสดงของชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและเพลงอาเซียนร่วมใจมาฝากค่ะซึ่งการแสดงแต่ละประเทศล้วนมีความสวยงามและเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวทั้งสิ้นดูจนเพลิดเพลินกันเลยค้า

ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน

19 ก.พ.

คลังเก็บหมวดหมู่: ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน

คำทักทายและขอบคุณ

คำกล่าวทักทายหรือกล่าวสวัสดีกันเมื่อพบกันและคำกล่าวขอบคุณ
คำกล่าวทักทาย
Brunei ซาลามัต ดาตัง
Cambodia ซัวสเด
Indonesia ซาลามัต เซียง
Laos สะบายดี
Malaysia ซาลามัต ดาตัง
Myanmar มิงกาลาบา
Philippine กูมุสตา
Singapore หนีห่าว
Thailand สวัสดี
Vietnam ซินจ่าว

คำกล่าวแสดงความขอบคุณ
Brunei ตรีมอ กาเซะฮ
Cambodia ออกุน,ออกุนเจริญ
Indonesia ทอริมากาซิ
Laos ขอบใจ
Malaysia ตรีมอ กาเซะฮ
Myanmar เจซูติน บาแด
Philippine มารามิงสลามัต
Singapore ตรีมอ กาเซะฮ
Thailand ขอบคุณ
Vietnam กามเอิน

อาหารประเทศลาว อินโดนีเซีย กัมพูชาและมาเลเซีย

19 ก.พ.

ลาว (Loas) : ซุบไก่ (Chicken Soup

อินโดนีเซีย (Indonesia) : กาโด กาโด (Gado Gado)

กัมพูชา (Cambodia) : อาม็อก (Amok)